Změna ceny stravného

Od 1. 9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. Je to důsledek trvalého zvyšování cen potravin a zároveň snaha o dodržování požadavků zdravé výživy, pestrosti a lákavosti nabízených pokrmů.