Inzerát na vychovatele

Od nového školního roku hledáme vychovatele do ŠD (0,5 úvazku) a asistenta pedagoga (0,5 úvazku). Nástup 27. 8. 2018, nejedná se o zástup, výborná dostupnost do Brna.

POZOR na omluvenky!!!!!

Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost správnému omlouvání svých dětí ze ŠD. Pokud dítě odchází samo nebo jinak než je uvedeno v zápisním lístku, musí paní vychovatelce předložit písemnou omluvenku.