Platba ŠD

poplatek ŠD: 150 Kč/měsíc, platí se převodem na účet školy, informace rozeslali třídní učitelé

POZOR na omluvenky!!!!!

Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost správnému omlouvání svých dětí ze ŠD. Pokud dítě odchází samo nebo jinak než je uvedeno v zápisním lístku, musí paní vychovatelce předložit písemnou omluvenku.