Změna ceny stravného

Od 1. 9. 2017 jsme nuceni navýšit cenu stravného v naší školní jídelně. Je to důsledek trvalého zvyšování cen potravin a zároveň snaha o dodržování požadavků zdravé výživy, pestrosti a lákavosti nabízených pokrmů.

V oblasti zdravotního působení je ve školních jídelnách uplatňována vyhláška MSMT CR č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Ta dává školnímu stravování pravidla a hranice co do jeho organizování, finančního zabezpečení a výživové úrovně podle požadavků zdravotníků.

V oblasti financování je školní stravování pro děti výhodné, protože financují pouze náklady na potraviny včetně DPH. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu a náklady na věcnou režii hradí zřizovatel. Rodiče tedy hradí jen menší část celkových nákladů na pořízení stravy ve školní jídelně.

 

CENY STRAVNÉHO

KATEGORIE CENA ZÁLOHA
MŠ 2 roky – 6 roků 35 700
MŠ 7 roků a více 37 750
ZŠ 7 roků – 10 roků 22 450
ZŠ 11 roků – 14 roků 25 500
ZŠ 15 a více 26 550
CIZÍ 57
CIZÍ S DONÁŠKOU 62

 

Upozornění strávníkům v doplňkové činnosti:

Jídelníček uvedený na internetových stránkách a vyvěšený na školní jídelně je pro strávníky v hlavní činnosti. U obědů v doplňkové činnosti nejsou zahrnuty ani strávníkům účtovány dodatky obědů tj: ovoce, dezerty, tyčinky apod. Kompoty, zeleninové saláty a oblohy jsou součástí oběda.

 

V Želešicích 25. 7. 2017

Taťána Blažková, ved. Š.J.