Poděkování

Rodičům za sladkosti na odměny.
Paní Smejkalové, paní Vařekové, paní Hasilík za mimořádnou dávku bonbonů.
Paní Mičkové za krepový papír.
Paní Vlachové, paní Hasilík, paní Magdalíkové, paní Mičkové a paní Jahodové za papíry.
Paní Korgerové, paní Stuchlíkové, paní Hroudné, paní Mičkové za zbytky vlny.
Paní Hroudné za barevné papíry a výtvarný materiál.
Paní Kalendové za křídy a korálky.
Paní Rýparové za ušití pytlíčků.
Paní Dohnalové za velké množství výtvarného materiálu.