Poděkování

  • rodičům prvňáčků za sladkosti
  • paní Šimonové, paní Sedláčkové, paní Vlachové a paní Dohnalové  za vlnu
  • paní Hroudné za výtvarný materiál a za vlnu
  • paní Jahodové, paní Vlachové a paní Nerudové za papíry
  • paní Vlachové za jablíčka na svačinku
  • paní Burdové, paní Kondlerové za bužírky
  • paní Vlachové za reklamní drobnosti na odměny
  • paní Dohnalové za zažehlovací korálky a omalovánky