Informace k únorovým akcím v ŠD

1) Ve čtvrtek 15. 2. od 12 h je pro děti 1. a 2. třídy připraven program muzikoterapie (Indiánský příběh). Prosím o zaplacení částky 50 Kč do konce ledna (vychovatelé budou vybírat hotově). Poté jsou pololetní a jarní prázdniny a už by nebyl čas peníze vybrat.
2) V pátek 23. 2. proběhne v tělocvičně ZŠ karneval ŠD. Karnevalu se účastní děti ze všech oddělení školní družiny, proto vzhledem ke kapacitě tělocvičny není možná účast rodičů. Karneval bude probíhat od cca 13 h do 15 h. Pokud potřebujete v tento den vyzvednout dítě ze ŠD, je to možné do 13 h a pak  po 15 h. Během karnevalu se tančí, soutěží a volí nejlepší maska. Karneval vrcholí tombolou. Tímto vás prosím o drobné příspěvky do tomboly do 20. 2. v podobě reklamních předmětů, pastelek, fixů, bločků, propisek, sladkostí, drobných hraček (nových). Nepřijímáme opotřebované, použité věci. Věci shromážděné od dětí/rodičů ze všech oddělení ŠD rozdělí vychovatelé do jednotlivých balíčků. Každé dítě, které přinese příspěvek do tomboly, si z karnevalu odnese balíček. Pokud by dítě onemocnělo, karnevalu se neúčastnilo, tombola mu bude předána dodatečně. V případě nejasností se  obraťte na vychovatele.