Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

Naše škola podala žádost o zapojení do rozvojového dotačního programu MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa). Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.
Žádost byla schválena, naše škola je zařazena mezi podpořené školy. Obdržená dotace bude sloužit na úhradu dopravy do plavání žáků 2. a 3. ročníku.