Superstar ŠD – obvodní kolo

21. února se tři děvčata Elen Španělová, Marie Kondlerová a Jindřiška Rýparová zúčastnila obvodního kola pěvecké soutěže na ZŠ Svážná. Konkurence z ostatních škol byla velká, do městského kola postupoval z každé kategorie pouze vítěz. Každý zpěvák si připravil českou píseň, kterou musel zazpívat bez hudebního doprovodu. Prvňačky celou soutěž zahajovaly a za to jim patří můj velký obdiv. S trémou si poradily výborně a neudělaly zásadní chybu. Elenka si na soutěž  připravila píseň Když se zamiluje kůň, protože miluje koně a část svého času tráví v koňském sedle. Elenka si v I. kategorii děvčat 1.-2. třída vyzpívala krásné 3. místo. Maruška soutěžila s lidovou písní Andulko šafářova a i její vystoupení patřilo mezi obzvlášť povedené. Ve II. kategorii děvčat 3.-4. třída naši školu reprezentovala Jindřiška. Vybrala si lidovou píseň Chovej mě má matičko. Konkurence v této kategorii byla největší, o čemž svědčí i dvě první místa. Výherkyně jsou již teď majitelkami neuvěřitelného hlasu. Jindřiška směle konkurovala těmto zpěvačkám a podařilo se jí urvat 3. místo. Holky, moc vám gratuluji!!!

Na závěr bych ráda ocenila práci Mgr. Ilony Hofmanové, která u nás ve škole pracuje na pozici školního asistenta. Paní Hofmanová miluje hudbu a díky svému vzdělání a zkušenostem je naprosto ideálním učitelem zpěvu. Děvčata na soutěž svědomitě připravovala a i díky ní můžeme slavit dvě 3. místa.