Informace k provozu ŠD 30. 4. a 7. 5.

V době ředitelského volna v pondělí 30. 4. 2018 bude v případě dostatečného zájmu ŠD v provozu od 8 h do 16 h (pouze pro děti  přihlášené do ŠD). V pondělí 7. 5. 2018 bude provoz ŠD omezen podle počtu dětí.

Vyplněnou návratku předejte vychovatelům do 20. 4. 2018. Rozhodnutí o provozu ŠD bude vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách školy do 25. 4. 2018.