Soutěž s panem Popelou

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2018-19, jsme se rozhodli znovu zapojit do sběru druhotných surovin. Proto se společně se základní školou účastníme projektu:

Soutěž s panem POPELOU“

Akce je určena pro všechny druhy škol, tedy i mateřské školy.

Tento projekt environmentální výchovy pořádá společnost A. S. A., spol. s. r. o. Jed­ná se o ekologickou soutěž pro ško​​​​ly, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni. Výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem soutěže je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu ve školách.

Peníze za papír budou  využity na nákup odměn za sběr pro jednotlivce a výtvarných potřeb pro celou mateřskou školu.

Pokud se zapojíte do sběru, přineste zvážený a svázaný papír ve sběrové dny do MŠ a vložte do připraveného kontejneru na parkovišti vedle školy, v MŠ pak paní školnici nahlaste množství, které jste přinesli. Samotný papír tedy nepřinášejte do MŠ.

Na konci roku proběhne vyhodnocení nejlepších sběračů a ti dostanou věcný dar. MŠ dostane podle množství odevzdaného papíru svoji poměrnou část finančních prostředků na výtvarný materiál. Letos jsme pořídili na výtvarné tvoření tvrdé kreslící výkresy dvou velikostí pro všechny děti v MŠ.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při výchově dětí k ekologickému cítění.

Sběrové dny budou vždy s předstihem oznámeny na nástěnce pro rodiče v šatně dětí i na webových stránkách školy Akce.

Sběrové dny: pátek 14. 9. 2018

pátek 12. 10. 2018

pátek 16. 11. 2018

pátek 14. 12. 2018

pátek 11. 1. 2019

pátek 8. 2. 2019

pátek 8. 3. 2019

pátek 12. 4. 2019

pátek 10. 5. 2019

pátek 7. 6. 2019