Úspěch v literární soutěži

1. místo Vladislava Šulevky v literární soutěži Znám dobře svoji školu

V životě učitele se občas přihodí věci, které nás utvrdí v tom, že stát se učitelem bylo dobré rozhodnutí. Jednou z nich je i vítězství Vladislava Šulevky, žáka 9. třídy, v literární soutěži Znám dobře svoji školu, kterou pro základní školy a gymnázia vyhlásila MAS Bobrava. Do soutěže jsme Vláďu přihlásili s úvahou na téma učitel. Můžeme se snad oprávněně, i když možná trochu neskromně, domnívat, že se v této úvaze zrcadlí i naše práce jako učitelského sboru.

Dnes, 16. ledna 2019, byla Vláďovi předána cena, která se skládá nejenom z maličkostí pro něj samotného, ale také z odměny pro celou školu. Touto odměnou bude celoškolní projekt ÚDiFu (Úžasné divadlo fyziky) v hodnotě 10 000,- Kč. Všichni žáci školy se tak díky Vláďově vítězství mohou těšit na projektový den plný pokusů a překvapení, který proběhne 5. února 2019.

Vláďovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Vláďova práce: Kdybych já byl panem učitelem

 

Odměnou je projektový den od ÚDiFu, který se uskuteční 5. 2. 2019.

1. hodina – chystáme
2. hodina – 1. – 3. třída
3. hodina – 4. – 5. třída
4. hodina – 6. – 7. třída
5. hodina – 8. – 9. třída
6. hodina – fyzikální dárek – výroba 9. třída (16 žáků)

Pro 1. stupeň – vystoupení „Oheň, země, voda, vzduch“
Aristoteles věřil, že vše na světě je tvořeno čtyřmi živly – ohněm, zemí, vodou a vzduchem. Tyto živly nám přináší nepřeberné množství fyzikálních pokusů. Ačkoliv některé z nich mohou vypadat jako kouzla, jejich podstata je jednoduchá a snadno pochopitelná i pro ty nejmenší. 

Pro 2. stupeň  – vystoupení „Oheň, země, voda, vzduch“
Zima je rájem nejen pro lyžování, ale i pro pokusy. S teplem a chladem tak experimentujeme každý den už od chvíle našeho narození. Opravdu nás vlněný svetr hřeje? Opravdu je železo studenější než dřevo? A proč se vlastně solí silnice?

WS pro 9. třídu – Leptání lžiček + tématické pokusy k elektrolýze
Žáci si vyrobí originální lžičku, na kterou si pomocí elektrolýzy vyleptají vlastní nápis či obrázek. Lžičku si samozřejmě ponechají. Ve zbytku času ukážeme žákům pokusy spjaté s elektrolýzou, případně budeme ještě lžičku zkrášlovat smaltem.