Akce na  listopad a prosinec

7. 11. Divadelní představení Kuk a Cuk
Během dopoledního provozu v 9 hodin, hrazeno ze SRPŠ.
Berušky ráno přiveďte do MŠ na 24. dubna 270

15. 11. Kouzelnické představení Katonas
Během dopoledního provozu v 9 hodin, hrazeno ze SRPŠ.
Berušky ráno přiveďte do MŠ na 24. dubna 270

16.11.  Sběr papíru s POPELOU
Nepotřebný papír vhoďte do připraveného kontejneru na  parkovišti u školy a množství nahlaste paní školnici

19.11.  Divadelní představení „Divadlo Šikulka“
Během dopoledního provozu v 8:30 hodin, plně hrazeno ze SRPŠ, Berušky přiveďte do MŠ na 24. dubna 270

1.12.  Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
Vánoční jarmark a vánoční vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ

5. 12. Navštíví nás Mikuláš se svojí družinou
Mikulášská nadílka v mateřské škole během dopoledního provozu, Berušky přiveďte do MŠ na 24. dubna 270

13. 12. Divadelní představení Pohádkový dědeček a Kašpárek
Během dopoledního provozu v 9 hodin, hrazeno ze SRPŠ
Berušky přiveďte do MŠ na 24. dubna 270

14. 12. Sběr papíru s POPELOU
Nepotřebný papír vhoďte do připraveného kontejneru na    parkovišti u školy a množství nahlaste paní školnici

17.12.  Vánoční tvoření ve třídě čtyřlístek
Vánoční zpívání a vyrábění od 16 hodin

18. 12. Vánoční pohlazení ve třídě Sluníčka
Vánoční zastavení, zpívání a povídání i drobné tvoření od 16 hodin

19. 12. Vánoční pohlazení ve třídě Kytička a Beruška
Vánoční zastavení, zpívání a tvoření od 16 hodin, Berušky ve svojí třídě na ulici Sadové 530