Akce na červen

  1. 6. Den dětí

Zábavné dopoledne pro děti během provozu

 

1. 6. Sběr papíru s POPELOU

od 7 do 15 hodin na parkovišti u školy do připraveného kontejneru

 

  1. 6. Lesní zvířátka – environmentální program pro mladší děti

Během dopoledního provozu, plně hrazeno ze SRPŠ

 

  1. 6. Tatínku pojď si hrát

Hravé odpoledne pro tatínky a jejich děti začátek v 16 hodin na farské zahradě.
Pro zajištění občerstvení prosím zapište svoji účast na akci do přiloženého seznamu.

 

  1. 6. Rozloučení s předškoláky- PASOVÁNÍ

pro děti odcházející po prázdninách do 1. třídy
V „Cukrárně u kulaté“ v 16:30 hodin