Akce na říjen a listopad

3. 10. Raneček veselých pohádek s klaunem v 9 hodin
Během dopoledního provozu v MŠ na ul. 24. dubna 270, děti Berušky přiveďte ráno do MŠ na 24. dubna 270, odpoledne už budou ve svojí třídě na ul. Sadové.
Plně hrazeno ze SRPŠ.

5. 10. Vánoční fotografování dětí v 8 hodin
Berušky prosím přiveďte do MŠ na ul 24. dubna 270

12.10. Sběr papíru s POPELOU
Svázaný a zvážený papír prosím uložte do kontejneru na parkovišti u školy a množství nahlaste paní školnici.

16.10. Hudební program „Pro radost“ v 10:30 hodin
Plně hrazeno ze SRPŠ.

2. 11. Tradiční „Světýlkování“
ve spolupráci s OÚ Želešice a Cukrárnou U kulaté.
V 17 hodin u školy.