Akce na listopad a prosinec

16. 11. Sběr papíru s POPELOU

Od 7 do 15 hodin prosím hodit svázaný a zvážený starý papír do kontejneru na parkovišti u školy a množství nahlásit p. učitelkám nebo p. školnici.

 

28. 11. Vánoční fotografování dětí

Během dopoledního provozu od 8 do 10:30 hodin.

Možnost fotografování sourozenců i ze ZŠ a to prosím    nahlásit p. uč. ve třídě. Třída Beruška přijdou ráno do MŠ 24. dubna 270, odpoledne budou ve svojí třídě

 

2. 12. Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu

Začátek akce je v 15 hodin na nádvoří u Restaurace  Victoria.

 

5. 12. Návštěva Mikuláše v MŠ

Během dopoledního provozu mikulášská nadílka

 

8. 12. Divadelní představení „Zimní pohádka“

Návštěva Divadla Bolka Polívky v Brně během dopoledního provozu, odjezd od školy 7:30 hodin. Třída Beruška přijdou ráno na 24. dubna 270 odpoledne ve svojí třídě

 

13. 12. Divadlo „Šikulka“ v MŠ

Během dopoledního provozu, začátek 8:45 hodin.

Plně hrazeno ze SRPŠ, třída Beruška přijdou ráno na 24. dubna 270, odpoledne ve svojí třídě

 

14. 12. Malé vánoční zastavení

Vánoční besídka a tvořeníčko v odpoledních hodinách, třída Beruška ve svojí třídě.