​Návod​

Tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři. Webová aplikace Bakaláři obsahuje:
  • Osobní údaje žáka – dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy…).
  • Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
  • Průběžná klasifikace – přehled všech průběžně zadaných známek – lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
  • Průběžná docházka – napojení na modul Třídní kniha – evidence zameškaných hodin – zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
  • Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
  • Rozvrh – tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
  • Vyučované předměty – seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
  • Ankety – modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
  • Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
  • Komunikační systém školy – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky.

1. Přihlášení do aplikace

Do aplikace Bakaláři se můžete přihlásit kliknutím na odkaz „Přihlásit zde!“ v horní části této stránky. Po kliknutí budete přesměrováni na přihlašovací stránku aplikace, kde vyplníte jméno, heslo a kliknete na „Přihlásit“.
deset_449x143.jpg

2. Úvodní stránka

Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí úvodní strana. V pravém horním rohu je informace, že jste přihlášeni do složky žáka jako rodič. Úvodní stránka obsahuje upozornění na zadané domácí úkoly (předmět, zadaný úkol a termín odevzdání), na nové známky, suplování, nejbližší akce školy nebo třídy, kalendář s vyznačenými akcemi, kontakty, informace o posledním přihlášení a tlačítka rychlé navigace, které odkazují na nejčastější a nejdůležitější informace (rozvrh, suplování, klasifikace, plán akcí, komunikace). Jednotlivá okna si můžete na stránku libovolně rozmístit jejich přetažením na požadované místo.
jedna.jpg

3. Osobní údaje

 
Zde můžete zkontrolovat, zda školou evidované údaje jsou správné.
dva_500x304.jpg
4. Klasifikace
V oddíle Klasifikace získáte přehled o všech známkách žáka. Průběžná klasifikace je vlastně elektronická žákovská knížka. Při zaškrtnutí „Detail“ v pravé horní části se zobrazí u jednotlivých známek také případné téma učiva, ze kterého známka je. Dále je zde k nahlédnutí pololetní klasifikace (známky na vysvědčení za dobu školní docházky), výchovná opatření (napomenutí, důtka) a opravné zkoušky.
tři_499x205.jpg

5. Výuka

Oddíl Výuka slouží ke zveřejňování informací týkajících se výuky. Naleznete zde informace o rozvrhu, suplování, domácích úkolech. Dále je zde seznam předmětů a vyučujících, kteří daný předmět vyučují a přehled výuky. Zde si v pravém horním rohu lze navolit vybraný předmět a zjistit téma hodiny, které bylo zapsáno v třídní knize.
čtyři_497x225.jpg

6. Absence

V oddíle Absence můžete sledovat zameškané hodiny. Lze zobrazit jednotlivé týdny (v pravém horním rohu) a nechat si zobrazit absenci buď v tabulce, nebo seznamu. V absenci se zobrazuje i to, zda byla absence omluvena, pozdní příchody apod. (viz. vysvětlivky při najetí na „i“). Při náhledu „Zameškanost v předmětech“ vidíte absenci v jednotlivých vyučovacích předmětech včetně procentuálního vyjádření neúčasti.
pět_498x195.jpg

7. Plán akcí

V oddíle Plán akcí získáte informace o plánovaných exkurzích, divadelních představeních, třídních schůzkách apod. Při kliknutí na „i“ vpravo u každé akce se zobrazí, pro kterou třídu je akce pořádána a který vyučující akci vede.
šest_500x175.jpg

8. Komens

 
Modul Komens slouží pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky. Touto cestou lze zaslat zprávu třídnímu učiteli o případné absenci žáka (do „druhu zprávy“ zadáte „Omluvení absence“). Vzniklá zpráva neslouží k omlouvání absence. Tu je třeba omlouvat prostřednictvím zápisu do žákovské knížky. U zadávání zprávy lze navolit, zda žádáte potvrzení o doručení zprávy.
sedm_500x463.jpg

9. Nástroje a Odhlásit

 
V modulu Nástroje lze zjistit kdy a z jaké IP adresy bylo provedeno přihlášení do Vašeho účtu. Slouží tak ke kontrole, zda někdo Váš účet nesleduje. V nastavení lze pak měnit barevné schéma aplikace, případně obnovit výchozí stav panelů na úvodní stránce.
 
Odhlášení z aplikace provedete kliknutím na „Odhlásit“ v hlavní liště, nebo v pravém horním rohu u jména žáka.​
 

Zapomněli jste heslo do Bakalářů, nebo si ho chcete změnit na „hezčí“?

​Návod najdete v přiloženém dokumentu.
Zapomněli jste heslo do Bakalářů.docx

Mobilní aplikace Bakaláři pro Android

Pokud máte zájem přihlašovat se do systému Bakaláři z tabletu nebo chytrého mobilního telefonu, je k dispozici aplikace Bakaláři – žákovská knížka. Ke stažení zdeBohužel zatím pouze pro zařízení s operačním systémem Android. ​