V rámci enviromentální výchovy se naše škola zapojila do „Soutěže s panem Popelou“, kterou pořádá společnost A.S.A., spol. s.r.o. Jedná se o ekologickou soutěž pro ško​​​​ly, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni. Výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
 
Peníze za papír byly v loňském školním roce 2016/17 využity na nákup odměn, sešitů a výkresů. Letos budeme v soutěži pokračovat, proběhne opět nejen soutěž tříd ale i jednotlivců.

Sběrové dny (od 7 h do 15 h):  15. 9.; 16. 11.; 12. 1.; 13. 4.; 1. 6.​ 

​Průběžné výsledky: