Výtah ze Školského zákona 561/2003 Sb

Volební řád

Jednací řád školské rady od 2014