za zřizovatele: Ing. Martin Pokorný, Ing. Josef Rýpar

za zákonné zástupce: Bc. Eva Brandejsová, Bc. Ilona Vildová

za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Kadlčíková, Mgr. Veronika Musilová