Říjen​​

Podzimní soutěže v jednotlivých odděleních

Listopad​​

Turnaj ve stolních hrách

Prosinec​​​

Vánoční výstava ve speciální škole

Vánoční dílny

Vánoční besídky

Leden​​​

Družina má talent – 24. 1.

Únor​

15. 2. ve 12 h – muzikoterapie pro 1. a 2. třídu (Indiánský příběh), cena 50 Kč.

Karneval – 23. 2.

Březen​​​

21. 3. ve 13 h – kouzelník, cena 45 Kč

22. 3.  – Plackohraní – zrušeno

Měsíc knihy

Velikonoční dílny​

Duben​

Den Země

Čarodějnický týden

26. 4. – Plackohraní – náhradní termín

Květen​

Letní lehkoatletická olympiáda

Červen​

Den dětí – Cesta za pokladem Velkého medvěda