Září
Září v I. oddělení ŠD

Říjen
Říjen v I. oddělení ŠD
Podzimní tvoření ve II. oddělení ŠD

Listopad
KATONAS – kouzelník v ŠD