2. kolo voleb do školské rady

Vážení rodiče,

v úterý 22. 6. proběhne 2. kolo volby do školské rady při základní škole v Želešicích. Každý zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje školu, může odevzdat jeden hlasovací lístek (v případě více dětí ve škole se hlasovací lístky nenavyšují). V pondělí 21. 6. děti dostanou od svých třídních učitelů obálku se dvěma hlasovacími lístky. Na hlasovacím lístku označte nejvýše dva kandidáty, kteří byli navrženi v 1. kole. Pokud bude na hlasovacím lístku označeno více kandidátů, hlas bude neplatný a lístek se vyřadí. Hlasovací lístek je třeba osobně vhodit do hlasovací schránky, která bude připravena v zádveří školy v úterý 22. 6. od 7:00 do 7:45 a od 14:00 do 16:00 hodin. Před hlasováním budete pracovníkem školy vyzvání k prokázání totožnosti.