14

Dub

Třídní schůzky a hovorové hodiny

Třídní schůzky:

1. – 6. třída 16:00 – 16:30 hod.

7. –  9. třída 16:30 – 17:00 hod.

Hovorové hodiny:

17: 00 – 18:00 h