Pan Popela – důležité!!!

Vážení rodiče,

byli jsme kontaktování firmou, která od nás vykupovala sběrový papír. Vzhledem ke stále se zhoršující situaci na trhu s druhotnými surovinami, kde je velký přebytek sběrového papíru a ceny této komodity radikálně klesají, byla firma bohužel nucena na tuto skutečnost reagovat. Vydala nový ceník, ze kterého vyplývá, že již nebude vykupovat netříděný papír. Jediná komodita, kterou jsou ochotni svážet a vykupovat je směs novin a časopisů. Lepenku ani žádný jiný netříděný papír již firma nesváží. Vzhledem k těmto skutečnostem zatím pozastavujeme soutěž s Panem Popelou a budoucí sběrové dny se prozatím ruší. Naší snahou je najít jinou firmu, která by byla ochotna směsný papír svážet a vykupovat. O situaci Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Michal Špirit
Koordinátor EVVO