Provoz ŠD o velikonočních prázdninách

V době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 9. 4. 2020 bude v případě dostatečného zájmu ŠD v provozu od 8 h do 16 h (pouze pro děti  přihlášené do ŠD). Děti dostanou lísteček s informacemi. Vyplněnou návratku předejte vychovatelkám do 27. 3. 2020. Rozhodnutí o provozu ŠD bude vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách školy do 3. 4. 2020.