Superstar ŠD

12. 2. 2020 jsme společně s Jindřiškou Rýparovou – 5.tř., Elen Španělovou – 3.tř. a Matyášem Korgerem – 2.tř., vyrazili do brněnské ZŠ Svážná. V kinosále školy proběhlo obvodní kolo soutěže školních družin – Superstar. Všechny malé „stars“ zazpívali na pódiu na mikrofon předem připravenou píseň. Zdá se Vám to jednoduché? Zdání klame. Dítě se musí představit, uvést svoji školu a poté zpívat a capella – bez instrumentálního doprovodu – svoji píseň. Hodnotí se čistý zpěv – výběr vhodné písně – intonační i pamětní jistota – výraz. Mimochodem – docela velká část soutěžících zvolila lidové písně a zazpívala je kurážně i s citem, což bylo pro mě milým překvapením. Ani letos se žáci reprezentující naši družinu v množství 56 ostatních zpěváčků neztratili. Odzpívali s chutí a myslím, že se nenudili ani při poslechu a srovnávání ostatních. A jak jsme dopadli? Kromě radosti ze zpívání a překonání trémy jsme přivezli dvě třetí místa. Matyáš si bronz při své premiéře vyzpíval lidovou písničkou Ach synku, synku a Elen vyzpívala třetí místo ve své kategorii písničkou Voda voděnka autorského tandemu Svěrák – Uhlíř. Jindřiška zpívala krásně – jako vždy, ale možná volba písničky – Výlet do bájí Aleše Brichty a hlavně velmi silná skupina jí neumožnila dosáhnout na medaili. Ani jedno z dětí naší družiny ovšem nezpívá pouze pro zisk dobrého umístění. Baví je to. Proto jim budeme držet palce i v dalším ročníku a za letošní výkony jim GRATULUJEME !!!!!

Mgr. Ilona Hofmanová