Přihláška do ŠD na školní rok 2020/21

Vážení rodiče,
máte-li  zájem o umístění vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2020/21, vyplňte zápisní lístek (formuláře ke stažení – zápisní lístek do ŠD 2020). Nezapomeňte uvedené údaje potvrdit podpisem. Následně  zápisní lístek naskenujte (obě strany) a pošlete jej mailem vedoucí vychovatelce Mgr. Ivetě Schimmerové (schimmerova@skolazelesice.cz). Kdo nemá možnost tisku, požádá paní zástupkyni Mgr. Janu Cackovou (cackova@skolazelesice.cz) o tisk zápisního lístku. Zápisní lístky budou následně k dispozici v den tisku pracovních listů, tzn. v pondělí a pátek od 9-13 hod. Vyplněné a vámi podepsané zápisní lístky můžete vracet ofocené nebo oskenované mailem (schimmerova@skolazelesice.cz) nebo do schránky školy v zádveří. Termín odevzdání vyplněných zápisních lístků je do 15. května 2020.