Poděkování

Děkujeme panu Křížovi a Němcovi za dovoz koberců pro školní družinu.