Povinné nošení roušek

Vážení rodiče,

od 10. 9. 2020 platí povinnost zakrývat si dýchací cesty ve všech budovách na území ČR.

ZŠ:
V základních školách se nařízení týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna), ve třídách rouška být nemusí.

MŠ:
Povinnost zakrytí dýchacích cest se netýká dětí a pedagogických pracovníků v MŠ. Rodiče i všichni cizí příchozí mohou vstoupit pouze se zakrytými dýchacími cestami.