Poděkování

Děkujeme paní Maryaně Mateyko za ochranné roušky a rukavice, které škole věnovala.