POZOR! Změna organizace výuky od 14. 10., OČR

Vážení rodiče,

od 14. října přechází výuka všech tříd základní školy na distanční formu. V Bakalářích najdete upravené rozvrhy, bližší informace k organizaci zaslali třídní učitelé.

Školní družina je do 30. října uzavřena.

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePorálu ČSSZ.

Vážení rodiče, milí žáci, zůstaňte s námi, zůstáváme s Vámi.

Za celý kolektiv všech pracovníků naší školy Vám přeji pevné zdraví tělesné i duševní.

Mgr. Jana Cacková, ředitelka školy