Návrat 1. a 2. třídy do školy – 18. 11.

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 (středa) se vrací žáci 1. a 2. ročníků zpět k prezenční výuce ve škole dle běžného rozvrhu. Vyučovat se budou všechny předměty, platí však zákaz zpěvu a tělocvik bude nahrazen vycházkami. Změna se týká režimových opatření – roušky budou povinné ve všech prostorách školy, tedy i ve třídě během výuky a v družině (přísnější opatření než před začátkem distanční výuky). Oddělení družiny se nebudou slučovat. Pokud bude Vaše dítě chodit na obědy, je třeba obědy přihlásit do 12:00 hod. 13. 11. (pátek) u vedoucí školní jídelny. Všechna ostatní hygienická pravidla zůstávají v platnosti (častější desinfekce všech prostor, důkladné větrání, hygiena rukou, neposílat dítě jevící známky onemocnění do školy). Vzhledem k tomu, že budou děti v roušce celý den, vybavte je prosím větším počtem roušek, aby si je mohly vyměnit.

Návrat 1. a 2. třídy od 18. 11. 2020