Informace ze schůzky rodičů předškolních dětí

Datum konání schůzky: 19. 1. 2021 online (Teams)

Zápis do 1. třídy ZŠ: 26. 4. 2021

Rezervace času předem přes aplikaci „Zápisy online“. S dostatečným předstihem bude na stránky školy umístěn banner zapisyonline. Po kliknutí na tento odkaz si rodiče zarezervují čas osobní návštěvy ve škole (zápisu do 1. třídy), z pohodlí domova vyplníte také online žádost o přijetí.

Dokumenty s sebou: OP rodičů, rodný list dítěte.

Pokud chcete pro svoje dítě zažádat o odklad povinné školní docházky, přineste už k zápisu potřebné dokumenty:

  1. Doporučení odkladu z PPP – např. Brno, Hybešova 15 (Doporučuji se zaregistrovat co nejdříve prostřednictvím jejich online objednávacího formulář nebo na tel. 541 422 822.)
  2. Doporučení od dětského lékaře, který Vaše dítě léčí a zná ho.
  3. Žádost o odklad povinné školní docházky – bude přístupná také online v prostředí zapisyonline přes banner umístěný na stránkách školy.

Pokud byl Vašemu dítěti v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky, musíte se v letošním roce dostavit opět k zápisu!

Nejste-li si jisti, zda žádat o odklad školní docházky Vašeho dítěte či nikoliv, prosím kontaktujte nás osobně v MŠ v odpoledních hodinách. Společně si o Vašem dítěti pohovoříme, vzájemně se vyslechneme a případně poradíme, jak postupovat dále.

Můžete si prohlédnout i portfolia dětí za první pololetí. Schůzku s třídními učitelkami lze dohodnout i prostřednictvím emailu či po telefonické domluvě.

Edukativně stimulační skupinky
Skupinky budou probíhat, pokud to dovolí epidemiologická opatření. Jedná se o setkávání rodičů s dětmi a s paní učitelkou z budoucí 1. třídy. Primárně jsou určeny pro ty děti a jejich rodiče, kteří jsou na vážkách a neví, jak se mají rozhodnout ve věci nástupu jejich dítěte do 1. třídy. Ve školním roce 2021/2022 by měla první třídu vést paní učitelka Mgr. Pavlína Jouklová. Ve skupinkách se můžou „nerozhodní“ rodiče podívat na práci svých dětí, jak děti reagují na pokyny paní učitelky, jak se jim daří, jaké dělají chyby při práci, jak udrží pozornost. Rodiče jsou partnery svých dětí při práci. Po této zkušenosti se rodiče můžou rozhodnout pro odklad školní docházky nebo pro nástup dítěte do ZŠ v řádném termínu. Skupinky probíhají po dohodě s paní učitelkou ze ZŠ v odpoledních hodinách, obyčejně od 15:30 hod., a s přihlédnutím k časovým možnostem rodičů.

Vzájemné návštěvy předškoláků v 1. třídě ZŠ a opačně prvňáčků u nás v MŠ se zatím nemohou z epidemiologických důvodů uskutečnit. Setkávání a slučování dětí z různých ročníků a tříd je zakázáno. Pokud to situace dovolí, ihned je zařadíme do plánu akcí.

Jako rodiče máte možnost zvolit školu, v níž se bude Vaše dítě vzdělávat. Můžete tedy jít k zápisu i do jiné než spádové školy. Vzhledem k velkému počtu předškoláků a faktu, že se z kapacitních důvodů bude otevírat pouze jedna první třída do maximálního počtu 30 žáků s přednostním právem přijetí spádových dětí (trvalé bydliště dítěte v Želešicích), velmi uvítáme, pokud nám sdělíte co nejdříve, že Vaše dítě nastoupí do jiné základní školy. Tuto informaci sdělte prosím přímo paní ředitelce Mgr. Janě Cackové emailem na: reditel@skolazelesice.cz nebo telefonicky: 547 222 466, 797 971 238.

Alena Pařilová, vedoucí učitelka MŠ