Informace k návratu do škol – testování

 • Návrat dětí/žáků do škol:
  • od 12. 4. předškoláci ve skupinách max. po 15 dětech
  • mladší děti v MŠ – nadále platí zákaz přítomnosti v MŠ
  • 1. stupeň rotačně: od 12. 4. první a druhá třída prezenčně, třetí až pátá distančně; následující týden třetí až pátá prezenčně, první a druhá distančně
  • 2. stupeň pokračuje v distanční výuce
  • nadále jsou možné konzultace jeden na jednoho (nepodmíněno testem)
  • nově skupinové konzultace pro žáky 9. třídy (podmíněno testem) – bližší info již zasláno
 • Testování:
  • povinně dvakrát týdně před zahájením výuky (děti, žáci, zaměstnanci)
  • neinvazivní antigenní test určený pro samotestování (viz leták v příloze, videonávod zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&feature=emb_imp_woyt )
  • testovací dny: pondělí a čtvrtek
  • MŠ – průběžně od 6:45 do 7:45. Příchod na testování zadním vchodem od jídelny do přístavby školy. Testování bude probíhat v PC učebně s asistencí rodičů. Počítejte s tím, že test zabere cca 20 minut, protože na vyhodnocení se 15 minut čeká. Rodiče mají celou dobu nasazený respirátor třídy FFP2 nebo obdobný, děti chirurgickou roušku, roušku/nanoroušku nebo jinou ochranu dýchacích cest stejné účinnosti si děti stáhnou pouze na výtěr z nosních dírek. Po negativním výsledku testu odvádí rodiče děti do prostor školky. V tuto chvíli již povinnost roušky pro děti neplatí. Shodli se na tom ministři po projednání s odborníky a povinnost roušek dětí v MŠ zrušili. V ostatní dny vstup do MŠ hlavním vchodem.
  • v případě pozitivního testu dítěte/žáka vystaví škola potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu, dítě/žák odchází domů a zákonný zástupce kontaktuje lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. O dalším postupu budete informováni (blíže viz příloha).
  • ZŠ – testovací místnost: tělocvična. Testuje se po třídách. Začátek testování: 1. třída 7:20, 2. třída 7:40, 3. třída 7:15, 4. třída 7:35, 5. třída: 7:50. Žáci čekají na začátek testování před školou, kde si je vyzvedne osoba pověřená organizováním testování. Po negativním výsledku testu odcházejí žáci do tříd. Výuka probíhá dle prezenčního rozvrhu (sledujte Bakaláře).
  • Testování se neprovádí u dětí, žáků, zaměstnanců, u nichž neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT_PCR testu s pozitivním výsledkem (prodělané onemocnění covid 19). Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
  • individuální konzultace 1:1 nespadají do povinnosti testování
  • skupinové konzultace žáků deváté třídy spadají do povinnosti testování (bude provedeno před počátkem konzultace)
 • provoz školní družiny
  • z důvodu nemožnosti slučovat oddělení končí provoz ŠD v 16:00.
 • školní jídelna
  • možnost odebrat obědy z okýnka pro distančně vzdělávané trvá
  • pro prezenční výuku je třeba obědy pravidelně přihlašovat (pokud si nebudete v distančním týdnu obědy vyzvedávat); platí i pro zaměstnance
 • roušky a respirátory ve škole
  • všichni zaměstnanci ZŠ i MŠ respirátory třídy FFP2 nebo obdobné ve všech prostorách školy a po celou dobu přítomnosti na pracovišti
  • děti v MŠ – po otestování a příchodu do MŠ již bez povinnosti roušky
  • žáci v ZŠ – do 15 let chirurgická rouška/nanorouška nebo jiná ochrana dýchacích cest stejné účinnosti,  starší 15 let respirátor

msmt-manual-testovani-06-04-2021
testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21
testovani-letak-singclean
testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f
2021_04_07_testovani-letak-pro-zaky-6-4-21
GDPR_informační povinnost COVID_testovani_20210406
Záznam o činnostech zpracování dle článku 30 nařízení GDPR

Odpovědi na nejčastější dotazy k testování

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy