Poděkování

Děkujeme panu Ing. Jiřímu Dohnalovi za zajištění a opracování nového přírodního prvku pro školkovou zahradu. Panu Radkovi Jurnému děkujeme za dovoz kmene stromu na zahradu.

herní prvek