Poděkování

Děkujeme firmě VS- build za zajištění písku na hřiště MŠ.