V rámci enviromentální výchovy se naše škola zapojila do „Soutěže s panem Popelou“, kterou pořádá společnost A.S.A., spol. s.r.o. Jedná se o ekologickou soutěž pro ško​​​​ly, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni. Výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
 

Sběrové dny (od 7 h do 15 h):  14. 9. 2018, 12. 10. 2018, 16. 11. 2018, 14. 12. 2018,  11. 1. 2019, 8. 2. 2019, 8. 3. 2019, 12. 4. 2019, 10. 5. 2019, 7. 6. 2019

​Průběžné výsledky: