V rámci enviromentální výchovy se naše škola zapojila do „Soutěže s panem Popelou“, kterou pořádá společnost A.S.A., spol. s.r.o. Jedná se o ekologickou soutěž pro ško​​​​ly, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni. Výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
 

Sběrové dny (od 7 h do 15 h):  12. 9. 2019, 3. 10. 2019, 14. 11. 2019, 5. 12. 2019,  9. 1. 2020, 6. 2. 2020, 5. 3. 2020, 16. 4. 2020, 7 . 5. 2020, 4. 6. 2020

​Průběžné výsledky: