V rámci enviromentální výchovy se naše škola zapojila do „Soutěže s panem Popelou“, kterou pořádá společnost A.S.A., spol. s.r.o. Jedná se o ekologickou soutěž pro ško​​​​ly, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni. Výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
 

 Pro letošní rok je soutěž ukončena.

​Průběžné výsledky: