Září

Slavnostní zahájení školního roku
Memoriál Zdeňka Dvořáka

Říjen

Projekt 72 hodin