Září

Slavnostní zahájení školního roku
Memoriál Zdeňka Dvořáka

Říjen

Projekt 72 hodin

Listopad

Den otevřených dveří
2. třída – knihovna Bohunice
 1. třída – předávání slabikáře
1. třída – vánoční dílny
Vánoční jarmark

Prosinec

Mikuláš ve škole
6., 7. třída – Hvězdárna

Leden

4. třída – Labyrint, Hrej fér

Únor

2. třída – program na Lipce
2. třída – plavání