Informace k návratu žáků do škol – změna od 10. 5.

Návrat dětí a žáků do škol:

 • od 10. 5. se provoz mateřské školy vrací do normálního režimu, přítomnost je povolena všem dětem;
 • 1. stupeň pokračuje v rotační výuce;
 • 2. stupeň nově v rotační formě: od 10. 5. osmá a devátá třída prezenčně, šestá a sedmá třída distančně; následující týden šestá a sedmá třída prezenčně, osmá a devátá distančně;
 • při prezenční výuce platí běžný rozvrh, při distanční výuce upravený (v obou případech sledujte Bakaláře). Distanční rozvrh 6. a 7. třídy v příloze.

Testování:

 • bez povinnosti testování – MŠ;
 • povinné testování jednou týdně (pondělí) – 1. stupeň ZŠ a zaměstnanci;
 • povinné testování dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) – žáci 2. stupně ZŠ;
 • neinvazivní antigenní test určený pro samotestování (viz leták v příloze, videonávod zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&feature=emb_imp_woyt );
 • školní test lze nahradit vlastním testem, který je na seznamu vydaném MZD (je třeba doložit);
 • testování 1. stupeň – místo i časy testování zůstávají stejné;
 • testování 2. stupeň – místo testování: stan za tělocvičnou. Začátek testování: 8. třída (6. třída) 7:25, 9. třída (7. třída) 7:40. Žáci čekají na začátek testování u brány vlevo vedle tělocvičny, kde si je vyzvedne osoba pověřená organizováním testování (I.st. – Koukal, Hofmanová, II. st. – Špirit, Cacková).
 • v případě pozitivního testu žáka vystaví škola potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu, žák odchází domů a zákonný zástupce kontaktuje lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. O dalším postupu budete informováni (blíže viz příloha).
 • Testování se neprovádí u žáků, u nichž neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT_PCR testu s pozitivním výsledkem (prodělané onemocnění covid 19). Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Provoz školní družiny

 • bez změny (oddělení končí provoz ŠD v 16:00).

Školní jídelna

 • možnost odebrat obědy z okýnka pro distančně vzdělávané trvá (v týdnu distanční výuky);
 • pro prezenční výuku je třeba obědy pravidelně přihlašovat (pokud si nebudete v distančním týdnu obědy vyzvedávat).

Roušky a respirátory ve škole

 • všichni zaměstnanci ZŠ i MŠ respirátory třídy FFP2 nebo obdobné ve všech prostorách školy a po celou dobu přítomnosti na pracovišti;
 • děti v MŠ – bez povinnosti chirurgické roušky;
 • žáci v ZŠ – do 15 let chirurgická rouška (nanorouška či obdobný ochranný prostředek srovnatelné účinnosti), starší 15 let respirátor;
 • Po změně od 10. 5. je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu pouze na všech veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti (u dětí MŠ se netýká, děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v MŠ)

Sportovní činnost (TV)

 • NOVĚ!!! Sportovní činnosti (výuka tělocviku) v rámci provozu škol se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), a to bez ochrany dýchacích cest (převlečení do TV na ven s sebou). Vycházky v rámci tělocviku jsou opět nahrazeny klasickou výukou, která bude probíhat venku na hřišti. Přizpůsobte tomu oblečení i obuv.