Testování ve školách od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění režim testování takto:

  • s účinností od 3. 1. 2022

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x

v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí

 

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci – testují se tedy všichni žáci!

 

Nová pravidla v případě pozitivity žáka při čtvrtečním testování. Pozitivně testovaný žák odchází domů. Spolužáci zůstávají ve škole v režimu „test to stay“, testují se ve škole antigenními testy denně vždy ráno před vyučováním až do výsledku PCR testu pozitivně testovaného žáka antigenním testem ve škole. Až do doby výsledku PCR testu pozitivně testovaného spolužáka platí pro celou třídu povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu přítomnosti ve škole.