Změna ceny stravného od února 2023

Ceny stravného_únor 2023

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzrůstajícím cenám potravin a v souladu s novou vyhláškou o školním stravování stanovujeme ceny stravného od 1. 2. 2023 následovně (viz příloha). U všech kategorií strávníků došlo k navýšení ceny za odebrané jídlo (přesnídávka/oběd/svačina) v rozmezí 1-4 Kč, adekvátně k tomu byly zvýšeny zálohy u některých kategorií strávníků (označeno žlutě). Výše záloh se nemění u vybraných kategorií dietního stravování (MŠ 7-10 let, ZŠ 7-10 let, ZŠ 11-14 let) – v tabulce označeno tyrkysově.

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce. Př.: Dítě je narozeno 27. 8. 2008, v letošním školním roce mu bude 15 let, spadá tedy do kategorie strávníků ZŠ 15 a více let.