Galerie na plotě

Vážení rodiče, milé děti! S prvňáčky jsme si ve školní družině povídali o obci, ve které žijeme – o Želešicích. Co se nám v obci líbí, co nám chybí, jaká místa v obci považujeme za důležitá, jak vypadá znak obce, kdo zná naši paní starostku. Povídání jsme doplnili výrobou poštovní známky pro Želešice. Spojili jsme …

Výuka podle PES 5 od 4. 1.

Vážení rodiče, dle nařízená MŠMT bude od 4. 1. 2021 probíhat výuka na školách podle stupně 5 protiepidemického systému. Znamená to, že všechny třídy na základní škole kromě 1. a 2. přechází na distanční formu vzdělávání dle upraveného rozvrhu, který najdete v příloze. Je stejný jako ten, který platil od října 2020. Děti v MŠ …

Poděkování

Milí rodiče a žáci, děkujeme za nasazení a trpělivost, se kterou jste dnes zvládli první den distanční výuky. Rádi bychom se omluvili za některé technické problémy, které se vyskytly. Z velké části šlo o přetížení aplikace Teams, kterou od dnešního dne začaly využívat stovky základních škol v celé České republice. Věříme, že v dalších dnech se problémy podaří …