2. kolo voleb do školské rady

Vážení rodiče, v úterý 22. 6. proběhne 2. kolo volby do školské rady při základní škole v Želešicích. Každý zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje školu, může odevzdat jeden hlasovací lístek (v případě více dětí ve škole se hlasovací lístky nenavyšují). V pondělí 21. 6. děti dostanou od svých třídních učitelů obálku se dvěma hlasovacími lístky. Na hlasovacím lístku označte nejvýše …

Informace k návratu žáků do škol – změna od 17. 5.

1. stupeň bez rotací 2. stupeň pro náš kraj zatím zůstává rotačně školní družina – zrušení omezení provozu (provoz opět do 16:30), návrat k běžnému režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení antigenní testování: 1. stupeň – 1x týdně (pondělí) 2. stupeň – 2x týdně (pondělí, čtvrtek) 1. a 2. třída – místo ani čas se nemění …

Informace k návratu žáků do škol – změna od 10. 5.

Návrat dětí a žáků do škol: od 10. 5. se provoz mateřské školy vrací do normálního režimu, přítomnost je povolena všem dětem; 1. stupeň pokračuje v rotační výuce; 2. stupeň nově v rotační formě: od 10. 5. osmá a devátá třída prezenčně, šestá a sedmá třída distančně; následující týden šestá a sedmá třída prezenčně, osmá a devátá …

Poděkování

Děkujeme panu Ing. Jiřímu Dohnalovi za zajištění a opracování nového přírodního prvku pro školkovou zahradu. Panu Radkovi Jurnému děkujeme za dovoz kmene stromu na zahradu.

Informace k návratu do škol – testování

Návrat dětí/žáků do škol: od 12. 4. předškoláci ve skupinách max. po 15 dětech mladší děti v MŠ – nadále platí zákaz přítomnosti v MŠ 1. stupeň rotačně: od 12. 4. první a druhá třída prezenčně, třetí až pátá distančně; následující týden třetí až pátá prezenčně, první a druhá distančně 2. stupeň pokračuje v distanční výuce nadále …