logo

 

Název projektu: ZŠ a MŠ Želešice Šablony I OP JAK

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Realizace projektu: 03/2023–12/2025

Požadovaná výše dotace: 1 602 102 Kč

 

Naše škola se zapojila do nového projektu OP JAK, který se zaměřuje na podporu vzdělávání formou zjednodušených projektů skrze osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráci s rodiči dětí, žáků a veřejností.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.