Rozpis kroužků pro školní rok 2022/2023

DEN NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU POŘÁDAJÍCÍ KDE PROBÍHÁ CENA
úterý Keramika
15:00-15:45 h
Lucie Babáková Sokolík dílna 1150,-/pol.
středa Sportík Sokolík
mladší děti
14:45-15:30 h
Martina Janková Sokolík tělocvična 1700,-/pol.
středa Angličtina s Terezkou
14:45-15:30 h
Mgr. Terezie Holčapková Sokolík třída ZŠ 1500,-/pol.
čtvrtek

Sportík Sokolík
starší děti
14:45-15:30 h

Marek Svoboda Sokolík tělocvična 1700,-/pol.
 
Do kroužků můžete děti přihlásit dvěma způsoby:
na emailové adrese: sokolikbrno@email.cz
na webové adrese: www.sokolik-brno.webnode.cz přes online formulář