• Rozsvěcení vánočního stromu

    26. listopadu od 14 h ve Viktorce