• Konzultační hodiny

    5. října, 15:30 - 16:30 h