Projekt ukončen

logo investice do rozvoje vzdělávání

Registrační číslo ​​ projektu​​ CZ.1.07/1.4.00/21.2778
Název projektu Škola pro život​

V roce 2011 se ředitel ZŠ Želešice, okr. Brno-venkov, Mgr. František Straka, rozhodl přijmout výzvu MŠMT ČR a vstoupit do akce EU peníze školám Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Žádost o dotaci byla podána v březnu 2011, následně ji ministerstvo ji schválilo a stanovilo začátek projektu na 1. 9. 2011 a konec na 28. února 2014. Od 15. 7. 2013 přebírá garanci projektu stávající ředitelka školy Mgr. Dagmar Fránková.

Hlavními přínosy projektu je jednak realizace výstupů – tedy v našem případě vlastní nové inovativní výukové materiály a zintenzivnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a potažmo zvýšení kvality výuky, jednak získání nemalého finančního obnosu na zlepšení vybavení školy digitálními technologiemi.
Administrací projektu (vytvořením projektového záměru, žádosti a monitorovacích zpráv) byla pověřena Mgr. Terezie Vařeková. V řádných termínech jsme odevzdali 4 průběžné monitorovací zprávy, všechny byly schváleny.
Realizačním týmem projektu se stal téměř celý pedagogický sbor. V rámci projektu jsme se zavázali k vytvoření 564 výukových materiálů – všechny jsme již vytvořili i odevzdali a materiály byly ministerstvem schváleny. V souladu s možnostmi projektu byly našimi pedagogickými pracovníky vytvořeny výukové materiály pro výuku napříč všemi ročníky a to v těchto předmětech: český jazyk (Mgr. Jana Cacková, Mgr. Hana Frišová, Mgr. Dana Kadlčíková, Mgr. Petra Křížová), anglický jazyk (Mgr. Aneta Adamcová, Mgr. Miroslav Fruhwirt, Mgr. Dana Konečná, Mgr. Terezie Vařeková) německý jazyk (Miroslava Brychtová), dějepis (Dana Kadlčíková), zeměpis (Mgr. Michal Špirit), přírodopis (resp. přírodověda) (Mgr. Veronika Musilová, Mgr. Iveta Schimmerová), fyzika (Ing. Milica Srnková), vlastivěda a prvouka (Mgr. Hana Frišová, Mgr. Petra Křížová). Z celkového počtu má cca 65 interaktivní povahu. Ty z nich, které byly vytvořeny v rámci tzv. klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, jsou k dispozici na internetových stránkách školy.

V rámci projektu pedagogičtí pracovníci školy absolvovali 88 školení, z nichž získali certifikáty, a to v oblastech výuky čtenářské gramotnosti, matematiky a přírodních věd,  výuky cizích jazyků a finanční gramotnosti. Největší podíl absolvovaných školení se týkal práce s digitálními technologiemi ve škole.

OBLAST VÝUKOVÉ MATERIÁLY DIGITÁLNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ČTENÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 216 20 22
CIZÍ JAZYKY 144 20 8
MATEMATIKA     14
PŘÍRODNÍ VĚDY 144 20 12
FINANČNÍ GRAMOTNOST     10
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE     22​

 

Celková dotace

785 373,00 Kč


Pomůcky v celkové hodnotě cca Kč   128 000  
Multifunkční kopírku 1 ks 30 000  
Notebooky 10 ks 362 530 vše včetně OS, AVG,
MS Office, licencí
Server 1 ks
Stolní PC 2 ks
Dataprojektory 2 ks
Školení pedagogů 88 ks 75 000  
Kancelářské potřeby   3 043