Akce MŠ

Plánujeme

Akce na měsíc červen

  1. 6. Pozor „hoří“!

Během dopoledne v 10 hodin, přejdeme na obecní louku, kde nám místní členové HASIČSKÉHO SBORU předvedou, jak moc jsou důležití pro klidný život v obci, praktickou ukázku svých dovedností a hasičské techniky, zodpoví dotazy dětí.

 

  1. 6. Tatínku pojď si hrát –„Umělecké odpoledne“

Hravé odpoledne dětí a tatínků (dědečků) ke Dni otců. Sraz u školy v 16:00 hodin. Občerstvení (špekáčky a pečivo, limonáda) pro děti zajištěno a hrazeno ze SRPŠ. Na pitný režim pro dospělé nutně s sebou vzít finanční obnos.

 

7.6. Planetárium v MŠ

Během dopoledního provozu proběhne v tělocvičně pohádkové vyprávění v nafouknuté kopuli noční oblohy. Hrazeno z OP JAK.

 

12.6. Výlet za pohádkou na Zámek v Lysicích

Bližší informace budou zaslány do emailu a na samostatném plakátku na nástěnkách

 

  1. 6. Školní Akademie

Vystoupí pouze děti předškoláci, kteří odcházejí v září do školy! Ostatní jsou zváni do hlediště.

Informace na samostatných plakátcích.

 

  1. 6. „Pasování předškoláků“

Odpoledne v 16:30 hodin v sále Victorie proběhne akce pro předškoláky, kteří odcházejí v září do ZŠ a jejich rodiny. Společně s paní starostkou obce budou budoucí prvňáčci slavnostně pasovaní a obdarovaní, a předáni budoucí paní učitelce na základní školu. Sladké překvapení bude na děti čekat v Restauraci „Třetí poločas.“