Informace k návratu žáků do škol – změna od 17. 5.

1. stupeň bez rotací 2. stupeň pro náš kraj zatím zůstává rotačně školní družina – zrušení omezení provozu (provoz opět do 16:30), návrat k běžnému režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení antigenní testování: 1. stupeň – 1x týdně (pondělí) 2. stupeň – 2x týdně (pondělí, čtvrtek) 1. a 2. třída – místo ani čas se nemění …

Informace k návratu do škol – testování

Návrat dětí/žáků do škol: od 12. 4. předškoláci ve skupinách max. po 15 dětech mladší děti v MŠ – nadále platí zákaz přítomnosti v MŠ 1. stupeň rotačně: od 12. 4. první a druhá třída prezenčně, třetí až pátá distančně; následující týden třetí až pátá prezenčně, první a druhá distančně 2. stupeň pokračuje v distanční výuce nadále …

Aktivity na plotě

Na školním plotě se postupně objevují různé aktivity pro děti (směr ulice Školní nebo vlevo od vstupní branky do areálu školy). Připravily je pro vás vaše paní vychovatelky. Luštění zdar!

1. fáze otevírání škol – režimová opatření

Vážení rodiče, dnes ráno byla do datové schránky školy doručena první informace od MŠMT k postupnému návratu dětí a žáků do škol. Níže vybíráme přehled toho nejdůležitějšího: MŠ – návrat pouze dětí v povinném předškolním vzdělávání ve skupinkách po 15 dětech (bude zajištěno provozem tří tříd) ZŠ I. st. – návrat pouze žáků I. stupně, a to v týdenních rotacích celých tříd; v …