6:45 – 9:45

Ráno se scházíme v jedné třídě, kde si hrajeme podle vlastní volby, než si nás paní učitelky o půl osmé odvedou do svých tříd. Dále si hrajeme, kreslíme, doplňujeme různé pracovní listy, individuálně se zdokonalujeme v pracovně výtvarných činnostech, rozvíjíme myšlenkové pochody, orientujeme se v pojmech matematických, zpíváme, rytmizujeme, cvičíme, rozvíjíme jazykové dovednosti a paměť, ať už ve skupinách, jednotlivě popř. hromadně, hrajeme hudebně-pohybové hry, posilujeme sluchové a smyslové vnímání ve hrách a manipulaci s předměty, upevňujeme a získáváme zdvořilostní návyky – zdravení, požádání, poděkování …

Hygiena a svačina

Rozvíjíme hygienické návyky a dovednosti a rozvíjíme správný postup při použití WC a v umývárně. Učíme se kulturnímu stolování, samy se obsluhujeme při svačině a uklízíme po sobě nádobí.

9:45 – 10:00

Připravujeme se na pobyt venku, samy se snažíme postupně a správně obléknout, obout, zavázat si boty, nasadit čepici, uklidit si papučky a převlečení na své místo.

10:00 – 12:00

Jdeme na vycházku s různým cílem, podle počasí a podmínek v terénu. Hrajeme si, běháme v nerovném terénu, orientujeme se podle bodů, pozorujeme počasí, změny v přírodě, hrajeme si s přírodninami, tvoříme si zahrádky, kreslíme do vlhkého podkladu, pozorujeme v okolí sezónní polní i jiné práce, upevňujeme návyky bezpečné chůze a chování při přecházení i cestou, upevňujeme a získáváme zdvořilostní návyky – zdravení kolemjdoucích. Při pěkném teplém počasí využíváme hojně prostoru naší chaty a okolí, kde se pohybově vydovádíme na průlezkách, skluzavce, koloběžkách, hrajeme se v koutech – kuchyňce, domečku, hrajeme si v pískovišti a využíváme vybavení hraček k tomu vhodných. Na terase kreslíme pastelkami, vozíme kočárky a cvičíme s obručemi. Tady se nám líbí ze všeho nejvíce!

12:00 – 12:45

Oběd. Sami se svlékáme a přezouváme, ukládáme věci na své místo, když přijdeme z vycházky. Řádně se umyjeme a jdeme se najíst.

12:45 – 14:15

Opět se věnujeme poctivé hygieně, převlékáme se do pyžámek. Denní oblečení si ukládáme na židličky, samy si připravujeme lůžkoviny a podložky, menší mají postýlky připravené paní školnicí. Posloucháme pohádku, kterou nám paní učitelka čte, odpočíváme, spíme. Podle individuálních potřeb postupně vstáváme, převlékáme se a věnujeme se klidné činnosti – prohlížení časopisů, kreslení, individuální práci na pracovních listech, doplňujeme, skládáme a nerušíme spící děti.

14:15 – 16:30

Již jsme všichni vzhůru, převlékáme se, umýváme, svačíme, sami se obsluhujeme a uklízíme po sobě. Malým dětem pomáháme. Uklízíme si po sobě lůžkoviny i podložky – starší děti.
Hrajeme si podle vlastní volby, individuálně pracujeme i ve skupině – předškolní děti. Zdokonalujeme se v různých oblastech rozumových, pracovně-výtvarných, hudebních, pohybových. Rozvíjíme hru upevňujeme rozloučení při odchodu domů.​