logo Recyklohraní

RECYKLOHRANÍ v ZŠ Želešice

Škola se od nového roku zapojila do projektu Recyklohraní. Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci, jsou to:

ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií

ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádob na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Které baterie jsou sbírány?

ANO:  

 • Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.);
 • Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg;
 • Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.

 

NE:  

 • Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie;
 • Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem;
 • Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků, kde např. pracují rodiče žáků/studentů (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně);
 • Plně nabité baterie;
 • Baterie těžší než 1 kg.

Které tonery a cartridge jsou sbírány?

Kusy, které jsou originální a použitelné pro další repasi.

Červená popelnice

popelnice

ANO

 • všechna drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů (to znamená, že se vejdou do sběrné popelnice)
 • např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, hudební nástroje a další…
 • všechna elektrozařízení musí být kompletní.

NE:

 • velká elektrozařízení (samo stojné kopírky, pračky, myčky, ledničky, mrazničky, sporáky…); obecně elektrozařízení, která se nevejdou do sběrné popelnice a nejsou z majetku školy
 • nekompletní (demontovaná) elektrozařízení,
 • televize a počítačové monitory,
 • zářivky a úsporné žárovky,
 • baterie a akumulátory (tyto vkládejte do speciálních boxů na sběr baterií a akumulátorů).

Příklady bodového hodnocení

Splnění úkolů – až 600 bodů

Splnění bonusového úkolu – až 5 000 bodů

Článek o aktivitě školy v regionálním tisku – 100 bodů/kvartál

Sběr baterií – 5 bodů za každý kg v případě naplnění boxu min. 20kg

Sběr drobného elektrizařízení – 3 body/kg

Sběr laserových tonerů a cartridgí – 5 bodů/1ks (Za kus, který je originální a použitelný pro další repasi. O bodovém hodnocení rozhoduje zpracovatel na základě kontroly odevzdaných kusů).

Bližší informace o projektu nebo i cenách, které můžeme získat, najdete na www.recyklohrani.cz​.