Školní rok 2022/23

 • provozní doba ŠD:
  – ranní: 6:45 – 7:45 h
  – odpolední: 11:30 – 16:30 h (prosíme o dodržování)
 • poplatek ŠD: 200 Kč/měsíc, platí se převodem na účet školy ve dvou splátkách
 1.  za září – prosinec do 30. 9. 2022 (800 Kč)
 2.  za leden – červen do 31. 1. 2023 (1 200 Kč)
TYP PLATBY ČÍSLO ÚČTU ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE
DRUŽINA 101196700/0300 školné-ŠD-příjmení jméno dítěte
Př.: školné-ŠD-Novák Jan
 • odchody dětí ze ŠD: 13:30 – 15 h nelze děti vyzvednout (kromě výjimečných případů), ve zbylém čase se vyzvedávají libovolně dle zápisního lístku. Má-li být dítě uvolněno jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí předem vychovatelce předat písemné vyjádření rodičů. Zápisní lístek (příloha mailu nebo ke stažení na webových stránkách nebo vytištěný v zádveří školy) přinesou děti kompletně vyplněný včetně odchodů ze ŠD a zmocněných osob k vyzvedávání hned ve čtvrtek 1. 9. a předají jej vychovatelce (pokud nepůjdou první den do ŠD odevzdají ZL třídnímu učiteli).
 • na převlečení do ŠD: mikina, tepláky, triko, náhradní spodní prádlo a ponožky, v zimě oteplovačky, teplá bunda, čepice, rukavice (vše podepsat)
 • hygienické potřeby: balík papírových kapesníčků (10 ks) – z hygienických důvodů se nedoporučuje používání látkových kapesníků
 • oddělení ŠD
  I. oddělení: 1. B a 4. třída, oddělené prostory ŠD – Mgr. Iveta Schimmerová
  II. oddělení: 1. A, 4. a 5. třída, 1. patro ZŠ (1. A) – Mgr. Bohdana Lišková
  III. oddělení: 2. třída, 1. patro ZŠ (6. třída) –  Viktorie Volgemutová, DiS.
  IV. oddělení: 3. a. 4. třída, 1. patro ZŠ (3. třída) – Mgr. Barbora Hradilíková
  ranní družina: pro přihlášené děti, 1. patro ZŠ (6. třída) – Mgr. Bohdana Lišková

Spojování oddělení v 15:30 h

I. a IV. oddělení
pondělí až pátek: 15:30 – 16:30 h (oddělené prostory ŠD)

II. a III. oddělení
úterý, čtvrtek a pátek: 15:30 – 16.30 h ve II. oddělení (1. patro ZŠ)
pondělí a středa: 15:30 – 16:30 h ve III. oddělení (1. patro ZŠ)

POZOR na omluvenky!!!!!​

​Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost správnému omlouvání svých dětí ze ŠD. Pokud dítě odchází samo nebo jinak než je uvedeno v zápisním lístku, musí paní vychovatelce předložit písemnou omluvenku. Na omluvence musí být uvedeno datum a čas odchodu, jméno a příjmení dítěte, odchází samo/v doprovodu (jméno a příjmení zmocněné osoby) a podpis rodiče. Děkujeme.

​Vzor omluvenky najdete v sekci DOKUMENTY