logolin Pomáháme spolu mimo školu

Jsme součástí projektu Pomáháme spolu mimo školu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund . Cílem projektu je aktivní zapojení do dění kolem nás a možnost změny prostřednictvím miniprojektů. Jsou to naše nápady na změnu, které podle nás prospějí životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Zapojení jsou žáci, učitelé, studenti VŠ i místní obyvatelé. Odbornou spolupráci poskytují odborníci z RezekvítkuNadace VeronicaVeřejná zeleň města Brna a Masarykova univerzita. V nejbližší době vám dáme vědět, co jsme v rámci projektu zatím udělali, co plánujeme a co nás ještě čeká.

banner - pomáháme spolu mimo školu

Začínáme…
Anička Balátová_3. třída_ O projektu
Větičky k projektu
Akční skupinka_foto
Schůzka online
teams- projekt

Naše návrhy:
nádrže podhled od hřištěnádržepřístřešekodpočinková zóna

Fotky z realizace projektu.