Informace k návratu do škol – testování

Návrat dětí/žáků do škol: od 12. 4. předškoláci ve skupinách max. po 15 dětech mladší děti v MŠ – nadále platí zákaz přítomnosti v MŠ 1. stupeň rotačně: od 12. 4. první a druhá třída prezenčně, třetí až pátá distančně; následující týden třetí až pátá prezenčně, první a druhá distančně 2. stupeň pokračuje v distanční výuce nadále …

1. fáze otevírání škol – režimová opatření

Vážení rodiče, dnes ráno byla do datové schránky školy doručena první informace od MŠMT k postupnému návratu dětí a žáků do škol. Níže vybíráme přehled toho nejdůležitějšího: MŠ – návrat pouze dětí v povinném předškolním vzdělávání ve skupinkách po 15 dětech (bude zajištěno provozem tří tříd) ZŠ I. st. – návrat pouze žáků I. stupně, a to v týdenních rotacích celých tříd; v …

Informace k dietnímu stravování

V naší školní jídelně připravujeme diety různých druhů, např. bezlepkovou, nízkohistaminovou, ale také pokrmy pro strávníky s intolerancí na mléčné a laktózové potraviny. To vše probíhá na základě lékařského potvrzení vyžadujícího stravovat se s omezením v dietním režimu. Nelze však vyjít vstříc strávníkům z jiných důvodů než zdravotních, např. veganství, vegetariánství, etické důvody či alternativní způsoby stravování. Úplata za …

Výuka podle PES 5 od 4. 1.

Vážení rodiče, dle nařízená MŠMT bude od 4. 1. 2021 probíhat výuka na školách podle stupně 5 protiepidemického systému. Znamená to, že všechny třídy na základní škole kromě 1. a 2. přechází na distanční formu vzdělávání dle upraveného rozvrhu, který najdete v příloze. Je stejný jako ten, který platil od října 2020. Děti v MŠ …

Povinné nošení roušek

Vážení rodiče, od 10. 9. 2020 platí povinnost zakrývat si dýchací cesty ve všech budovách na území ČR. ZŠ: V základních školách se nařízení týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna), ve třídách rouška být nemusí. MŠ: Povinnost zakrytí dýchacích cest se netýká dětí a pedagogických pracovníků v MŠ. Rodiče i všichni cizí příchozí mohou vstoupit …

Navýšení ceny stravného

Od 1. 9. 2020 se navyšuje cena stravného dětem. Cena stravného pro cizí strávníky byla stanovena na 65 Kč. MŠ PŘESNÍDÁVKA OBĚD SVAČINA DEN (v Kč) MĚSÍC (v Kč) 2 – 6 letx 60 9 21 7 37 750 7 letx 70 10 23 7 40 800 ZŠ   OBĚD (v Kč)     MĚSÍC (v …